Tigma, s.r.o.

 Sídlo:                                                                                Kontakt:

Jur nad Hronom 209                                 Ing. Martin Stanko   - konateľ
935 57                                                          +421 949 723 428

Fakturačné údaje:

IČO: 46992073                                         Ing. Igor Stanko      - konateľ
IČ DPH: SK2023680296                               +421 949 831 824

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č.: 33506/N

e-mail: info[at]tigma[dot]sk

                                                                                         Prevádzka Jur nad Hronom                                                                                        - sklad peliet, brikiet, dreva
                                                             +421 948 123 879